Ονομαστική καταγραφή των κατοίκων μιας κοινότητας της Πελοποννήσου στην Επανάσταση

Καταγραφή των κατοίκων της κοινότητος Καστρίου (Ερμιόνης) της επαρχίας Κάτω Ναχαγέ το 1822

Στο τεκμήριο καταγράφεται ο επικεφαλής της οικογένειας και ο αριθμός των μελών της (ψυχές).

Πηγή: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, Τόμος 15ος Γ΄, σ. 7.