Ένας χειρόγραφος χάρτης μιας πελοποννησιακής επαρχίας το 1823

Χάρτης της επαρχίας Ανδρούσας

Τεκμήριο εξαιρετικής σπανιότητας, ο χειρόγραφος χάρτης αποτυπώνει τους οικισμούς της επαρχίας και περιλαμβάνεται στην Έκθεση του Γενικού Αστυνόμου Ανδρούσας περί της γενικής κατάστασης της επαρχίας του με καταγραφή του αριθμού των οικημάτων και των εργαστηρίων με ημερομηνία 2/7/1823.

Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο υπ. Αστυνομίας, φ. 7.