Οι οικισμοί και ο πληθυσμός μιας επαρχίας της Πελοποννήσου

Πίνακας οικισμών και πληθυσμού της Επαρχίας Καλαβρύτων

Στον πίνακα που συνέταξαν τα μέλη της Γαλλικής Επιστημονικής Αποστολής της Πελοποννήσου περιλαμβάνονται οι οικισμοί και ο πληθυσμός της πολυπληθέστερης επαρχίας του Μοριά, των Καλαβρύτων. Η καταγραφή περιλαμβάνει συστηματική απαρίθμηση του αριθμού των οικογενειών και για ορισμένους οικισμούς και του συνολικού πληθυσμού, καθώς επίσης και τα επιμέρους διοικητικά τμήματα που συγκροτούσαν την επαρχία.

Πηγή: François Charles Hugue Laurent Pouqueville, Voyage de la Grѐce, t. 4, Deuxiѐme Édition, Paris, Chez Firmin Didot Père et fils, 1826, σ. 342-344.