Δικαιώματα χρήσης

Αναφορά Δημιουργού – Μη εμπορική χρήση – Όχι παράγωγα έργα

Βιβλιογραφικές αναφορές

Εάν αξιοποιήσετε την εφαρμογή ή τους θεματικούς χάρτες της ιστοσελίδας «Το οικιστικό δίκτυο της Πελοποννήσου στα χρόνια της Επανάστασης», σας προτείνουμε να παραπέμψετε με τον ακόλουθο τρόπο: ονομασία πλατφόρμας, φορείς έκδοσης, τόπος και χρόνος, ηλεκτρονική διεύθυνση του κειμένου (URL), ημερομηνία πραγματοποίησης της πρόσβασης (ημέρα/μήνας/έτος).

Για παράδειγμα:

Το οικιστικό δίκτυο της Πελοποννήσου στα χρόνια της Επανάστασης, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2021, https://settlements-peloponnese1821.eu, (ημερομηνία πρόσβασης 11/2/2021).