Ακολουθούν οι αναλυτικοί τίτλοι των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για την τεκμηρίωση και τη χαρτογραφική αποτύπωση των οικισμών της Πελοποννήσου στα χρόνια της Επανάστασης. Στη συνέχεια, παρατίθεται η βιβλιογραφία που εντοπίστηκε και αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας. Σε αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μελέτες για τους οικισμούς και τον πληθυσμό επιμέρους περιοχών, αλλά και του συνόλου της Πελοποννήσου, όπως επίσης και τίτλοι που σχετίζονται με πτυχές που απασχόλησαν την έρευνα και αφορούν σε ζητήματα της ιστορικής δημογραφίας, της διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης του χώρου και της γεωγραφίας.

Πηγές

 • «Στατιστικές Πληροφορίες των ετών 1828, 1829, 1830» στο Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄, Κώστας Δαφνής (επιμ.), Κέρκυρα, Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, 1987.
 • Jean-Baptiste-Geneviève-Marcellin Bory de Saint-Vincent, Expédition Scientifique de Morée, Section des Sciences Physiques, Géographie, Tome II – 1re Partie, Paris-Strasbourg, A la librairie de F. G. Levrault, 1834.
 • Γενικά Αρχεία του Κράτους: Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη, Αρχειακή Σειρά Γ΄, Υποσειρά Ρήγα Παλαμήδη / Αριθμός Φακέλου 1α. Υποφάκελος 5: Κατάλογος των επί του 1829 επαρχιών του Κράτους με σημείωσιν των εις εκάστην αυτών ανηκόντων χωρίων.
 • William Martin Leake, Travels in the Morea, with a map and plans, vol. ILondon, John Murray, 1830.
 • ——— , Travels in the Morea, with a map and plans, vol. II London, John Murray, 1830.
 • ——— , Travels in the Morea, with a map and plans, vol. III London, John Murray, 1830.
 • ——— , Peloponnesiaca: a supplement to travels in the Morea, London, J. Rodwell, 1846.
 • François Charles Hugue Laurent Pouqueville, Voyage de la Grѐce, t. 4, Deuxiѐme Édition, Paris, Chez Firmin Didot Père et fils, 1826.
 • ——— , Voyage de la Grѐce, t. 5,Deuxiѐme Édition,Paris, Chez Firmin Didot Père et fils, 1826.
 • ——— , Voyage de la Grѐce, t. 6, Deuxiѐme Édition, Paris, Chez Firmin Didot Père et fils, 1827.

Βιβλιογραφία

 1. Αδαμακόπουλος Τριαντάφυλλος, Ματσούκα Πηνελόπη, Χατζηβαρσάνης Βασίλης, Τα Βουνά του Μωρηά, Αθήνα, Πιτσιλός, 1988.
 2. Αλεξάκης Π. Ελευθέριος, Μανιάτικοι οικισμοί, Αθήνα, Υπουργείο πολιτισμού, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 2004.
 3. Αλεξανδρόπουλος Χ. Ιωάννης, «Δύο οθωμανικά κατάστιχα του Μοριά (1460-1463)», Πελοποννησιακά – Παράρτημα 5(1978), Πρακτικά του Α΄ Τοπικού Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών, Καλαμάτα 2-4 Δεκ. 1977, σ. 398-407.
 4. Αντωνιάδη – Μπιμπίκου Ελένη, «Ερημωμένα χωριά στην Ελλάδα, ένας προσωρινός απολογισμός» στο Η οικονομική δομή των Βαλκανικών χωρών (15ος – 19ος αιώνας), Σπ. Ασδραχάς (επιμ.), Αθήνα, Μέλισσα, 1979, σ. 191-259.
 5. Ανωγιάτης-Πελέ Δημήτρης, Δρόμοι και Διακίνηση στον Ελλαδικό χώρο κατά τον 18ο αιώνα, Αθήνα, Παπαζήσης, 1993.
 6. ——— , «Δημογραφικές πληροφορίες για την Ελλάδα από περιηγητές», Μνήμων 10 (1985), σ. 1-16.
 7. Ασδραχάς Σπύρος, Καραπιδάκης Ε. Νίκος, «Το ανθρώπινο δίχτυ» στο Ελληνική Οικονομική Ιστορία ΙΕ΄ – ΙΘ΄ Αιώνας, Τόμος Πρώτος, Σπύρος Ασδραχάς με τη συνεργασία των Ν. Ε. Καραπιδάκη, Όλγας Κατσιαρδή-Hering, Ευτυχίας Δ. Λιάτα, Άννας Ματθαίου, Michel Sivignon, Traian Stoianovich, Αθήνα, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2003, σ. 71-149.
 8. Αυγουστίνου Όλγα, Ιδανικά Ταξίδια. Η Ελλάδα στη γαλλική ταξιδιωτική λογοτεχνία 1550-1821, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2003.
 9. Αυδίκος Βασίλης, «Ο χώρος ως σχέση: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και πλαίσιο έρευνας», Γεωγραφίες 17 (2010), σ. 33-47.
 10. Βαγενάς Κ. Θάνος, Ιστορικά Τσακωνιάς και Λεωνιδίου, Αθήνα 1971.
 11. Βακαλόπουλος Απόστολος, Πρόσφυγες και προσφυγικόν ζήτημα κατά την Επανάστασιν του 1821, Ιστορική μελέτη, Θεσσαλονίκη, 1939.
 12. Γιανναροπούλου Ιωάννα, «Ο Ιμπραήμ εις Τρίπολιν», Μνημοσύνη 1 (1967), σ. 100-122.
 13. Γκουρβέλος Ν. Σπυρίδων, «Εν ταις των Νεζερών κώμαις». Ιστορία των Νεζερών, Πάτρα, εκδ. Γραφικές Τέχνες Πέτρος Κούλης, 2007.
 14. Γριτσόπουλος Τάσος, Ιστορία της Γαστούνης, Τόμος Α ́, Αθήνα, Εκδ. Δήμος Γαστούνης, 1998-1999.
 15. ——— , Ιστορία της Τριπολιτσάς, Τόμος Πρώτος, Αθήνα, Έκδοσις Ενώσεων Τριπολιτών Αττικής, 1972.
 16. ——— , «Στατιστικαί ειδήσεις περί Πελοποννήσου», Πελοποννησιακά 8 (1971), σ. 411-459.
 17. Δημακόπουλος Ιορδάνης (επιμ.), Ανθολογία Ελληνικής Αρχιτεκτονικής. Η κατοικία στην Ελλάδα από το 15ο στον 20ο αιώνα, Αθήνα, Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1981.
 18. Δημακόπουλος Δ.Γεώργιος, Η διοικητική οργάνωσις κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν 1821-1827. Συμβολή εις την Ιστορίαν της Ελληνικής Διοικήσεως, Αθήνα, 1966.
 19. Δημητρόπουλος Δημήτρης,«Το βουνό, οι κλέφτες. Δύο κρίκοι της εθνικής αφήγησης» στο Λόγος και χρόνος στη νεοελληνική γραμματεία (18ος-19ος αιώνας) Συνέδριο προς τιμήν του Αλέξη Πολίτη, Ρέθυμνο 12-14 Απριλίου 2013, Στέφανος Κακλαμάνης, Αλέξης Καλοκαιρινός, Δημήτρης Πολυχρονάκης (επιμ.), Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015, σ. 3-21.
 20. ——— , «Ιστοριογραφικές χρήσεις των προ-στατιστικών μαρτυριών για τον πληθυσμό» στο Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1832-2002, Τόμος Β΄, Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης – Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2004, σ. 59-76.
 21. ——— , Μαρτυρίες για τον πληθυσμό των νησιών του Αιγαίου, 15ος – Αρχές 19ου αιώνα, Τετράδια Εργασίας 27, Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2004.
 22. Δοξιάδης Κωνσταντίνος, Καταστροφές Οικισμών, Αθήνα, Σειρά Εκδόσεων του Υφυπουργείου Ανοικοδομήσεως, αρ. 11. , 1946.
 23. Δρακάκης Θ. Αλέξανδρος, Κούνδουρος Ι. Στυλιανός, Αρχεία της Συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων 1836-1939 και της Διοικητικής Διαιρέσεως του Κράτους, Αθήνα 1939.
 24. Ιναλτζίκ Χαλίλ, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η κλασική περίοδος 1300-1600, Μιχάλης Κοκολάκης (μτφρ.), Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1995.
 25. Καλλιβρετάκης Λεωνίδας, «Ιστορική έρευνα των οικισμών της Ελλάδας: Ερευνητικά ζητούμενα και προβλήματα των πηγών» στο Πληθυσμοί και Οικισμοί του Ελληνικού Χώρου. Ιστορικά Μελετήματα, Τετράδια Εργασίας 18, Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2003, σ. 9-24.
 26. Κανελλόπουλος Αθανάσιος, «Η οικονομική πολιτική του Κυβερνήτη» στο Δάφνη στον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Διακόσια χρόνια από τη γέννησή του, Τετράδια «Ευθύνης» 5, Αθήνα, 1978, σ. 41-64.
 27. Καρδαμάτης Ιωάννης, Στατιστικοί πίνακες των ελών και της συχνότητος της ελονοσίας εν Ελλάδι, Αθήνα, Υπουργείο Συγκοινωνίας, Τμήμα Υγειονομικόν, 1924.
 28. Καρδαμίτση – Αδάμη Μάρω, «Πρόνοια, ο πρώτος προσφυγικός οικισμός της ελεύθερης Ελλάδας», Αρχαιολογία 51 (Ιούν. 1994), σ. 35-46.
 29. Κατηφόρη-Θεμελή Δέσποινα, Το γαλλικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα στην περίοδο του Καποδίστρια 1828-1831, Αθήνα, Επικαιρότητα, 1985.
 30. Κατσιαρδή-Hering Όλγα (επιμ.), Βενετικοί χάρτες της Πελοποννήσου. Τέλη 17ου – Αρχές 18ου Αιώνα. Από τη Συλλογή του Πολεμικού Αρχείου της Αυστρίας, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2018.
 31. Καψάλης Γεράσιμος, «Η Βαρδούνια και οι Τουρκοβαρδουνιώτες», Πελοποννησιακά 2 (1957), σ. 91-140.
 32. Κόμης Κώστας, «Από τη Γεωγραφία στην Ιστορική Δημογραφία (19ος-20ός Αιώνας)» στο Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1832-2002, Τόμος Β΄, Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης – Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2004, σ. 17-30.
 33. ——— , «Προσφυγικές Μετακινήσεις. Πολεμικές καταστροφές και νέες εγκαταστάσεις» στο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, Η Ελληνική Επανάσταση 1821-1832. Ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας και η ίδρυση του ελληνικού κράτους, Τόμος 3ος, Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2003, σ. 235-244.
 34. ——— , Ιστορική Δημογραφία του Νεοελληνικού χώρου. Πηγές (19ος αιώνας), Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 2002.
 35. ——— , Πληθυσμός και Οικισμοί της Μάνης 15ος-19ος Αιώνας, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, Δωδώνη: Παράρτημα Αρ. 57, 1995.
 36. Κορύλλος Π. Χρήστος, Πεζοπορία από Πατρών εις Τρίπολιν, Πάτρα, Αχαϊκή Βιβλιοθήκη, 2014 (α΄ έκδοση Πάτρα 1890).
 37. ——— , Πεζοπορία από Πατρών εις Σπάρτην, Πάτρα, Αχαϊκή Βιβλιοθήκη, 2014 (α΄ έκδοση Πάτρα 1889).
 38. ——— , Πεζοπορία από Πατρών εις Καλάμας, Πάτρα, Αχαϊκή Βιβλιοθήκη, 2014 (α΄ έκδοση Πάτρα 1891).
 39. ——— , Χωρογραφία της Ελλάδος. Α’. Νομός Αχαΐας, Αθήνα, Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων “Ανέστη Κωνσταντινίδου”, 1903.
 40. Κοσμάτου Ευτυχία, «Από την πολιτειογραφία στην ιστορική δημογραφία (19ος – 20ός αιώνας)» στο Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1832-2002, Τόμος Β΄, Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης – Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2004, σ. 31-56.
 41. Κρεμμυδάς Βασίλης,«Μερικά θεωρητικά και ένα παράδειγμα. Λιμάνια και Θαλάσσιοι δρόμοι στον Τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο (18ος και αρχές 19ου αιώνα),» στο Διπλό Ταξίδι, Ψηλαφήσεις ενός ιστορικού, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2009, σ. 128-139.
 42. Κυρκίνη Αναστασία, Η Οθωμανική Διοίκηση στην Ελλάδα. Η Περίπτωση της Πελοποννήσου (1715-1821), Αθήνα, Αρσενίδης, 1996.
 43. Κολοκοτρώνη Κ. Θεοδώρου, Διήγησις Συμβάντων της Ελληνικής Φυλής. Από τα 1770 έως τα 1836. Αθήνα, Φωτομηχανική επανέκδοσις εκ της α΄ εκδόσεως, Εισαγωγή – Ευρετήριον – Επιμέλεια Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών. Επιστημονική Βιβλιοθήκη 3, 2015.
 44. Κοντάκης Αναγνώστηςπομνημονεύματα, επιμ. Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτης, Αθήνα, Τσουκαλάς, 1957.
 45. Κορδώσης Σ. Μιχαήλ, Συµβολή στην ιστορία και τοπογραφία της περιοχής Κορινθίας στους µέσους χρόνους, Αθήνα, Καραβίας, 2016.
 46. ———, «Η σλαβική εποίκηση στην Πελοπόννησο με βάση τα σλαβικά τοπωνύμια», Δωδώνη 10 (1981), σ. 381-444.
 47. Κοτσώνης Λ. Κωνσταντίνος, Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, Αθήνα, Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, Επιστημονική Βιβλιοθήκη, 1999.
 48. Κωνσταντινόπουλος Γ. Χρήστος, Οι παραδοσιακοί χτίστες της Πελοποννήσου, Αθήνα, Μέλισσα, 1983.
 49. Κωστάκης Θ. , «Ο Evliyâ Çelebi στην Πελοπόννησο», Πελοποννησιακά 14 (1980-1981), σ 238-306.
 50. Λαμπρυνίδης Μιχαήλ, Η Ναυπλία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, Αθήνα, Τύποις Εκδοτικής Εταιρείας, 1898.
 51. Λιάτα Ευτυχία, Αργεία Γη. Από το Τεριτόριο στο Βιλαέτι (τέλη 17ου, αρχές 19ου αι.), Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2003.
 52. ——— , «Οι κοινότητες. Ένας θεσμός με πολλές όψεις» στο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, Η οθωμανική κυριαρχία, 1770-1821. Διαφωτισμός – Ιστορία της Παιδείας – Θεσμοί και Δίκαιο, Τόμος 2ος, Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2003, σ. 309-324.
 53. ——— , Ναύπλιο και η ενδοχώρα του από τον 17ο στον 18ο αι. : οικιστικά μεγέθη και κατανομή της γης, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, 2002.
 54. Λουλούδης Η. Θεόδωρος, Αχαΐα. Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση, Πάτρα, Νομαρχιακή Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ν.Α. Αχαΐας, 2010.
 55. Λουκάτος Σπύρος, «Ανέκδοτη πολιτειογραφικὴ έκθεση της επαρχίας Αγ. Πέτρου από τον έκτακτον Επίτροπον Αρκαδίας (1828)», Πελοποννησιακά – Παράρτημα 13 (1987-1988), Πρακτικά του Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Τόμος Γ΄, Καλαμάτα, 8-15 Σεπτεμβρίου 1985, σ. 178-192.
 56. ——— , «Πολιτειογραφικά Κορώνης, Μεθώνης και Νεοκάστρου, 1830», Πελοποννησιακά 15 (1982-1984), σ. 209-231.
 57. ——— , «Η κατεδάφισις της Τριπόλεως υπό του Ιμπραήμ Ανέκδοτον χρονικόν Ρήγα Παλαμήδη (Φεβρουάριος 1828)», Μνημοσύνη 5 (1974-1975), σ. 60-72.
 58. Μάλλιαρης Αλέξης, Alessandro Pini: Ανέκδοτη Περιγραφή της Πελοποννήσου (1703). Βενετία, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας & Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ελληνολατινική Ανατολή, Oriens Graecolatinus 5, 1997.
 59. Μαλούτας Θωμάς, «Θεωρίες του χώρου και χώρος της θεωρίας (IΙ) Γεωγραφική μετα-θεωρία ή γεωγραφική σκέψη και κοινωνικοί μετασχηματισμοί», Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών 71 (1988), σ. 125-191.
 60. ——— , «Θεωρίες του χώρου και χώρος της θεωρίας (Ι) Γεωγραφία και φαινομενολογία: δοκιμή φαινομενολογικής θεμελίωσης της έννοιας του χώρου», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 63 (1986), σ. 280-292.
 61. Μάμουκας Ανδρέας, Τα Κατά την Αναγέννησιν της Ελλάδος, Τόμος ΙΑ΄, Αθήνα, Εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου, 1852.
 62. Μανσόλας Αλέξανδρος, Πολιτειογραφικαί Πληροφορίαι περί Ελλάδος, Αθήνα, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1867.
 63. Μηλιαράκης Αντώνιος, «Καταγραφή του Μορέως, 10 Ιανουαρίου 1811» Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά, 5-6 Αθήνα (1961-1962), σ. 317-320 (αρχική δημοσίευση: Εστία 1891, σ. 315-317).
 64. ——— , Γεωγραφία πολιτική νέα και αρχαία του νομού Αργολίδος και Κορινθίας: Μετά γεωγραφικού πίνακος του νομού, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον Εστίας, 1886.
 65. Μούτουλας Παντελής, Τα Τσίντζινα, Ιστορία του χωριού και του χώρου στον Πάρνωνα, Αθήνα, Αλφειός, 2010.
 66. Μπαλτά Ευαγγελία, «Οι κανουναμέδες του Μοριά», Ίστωρ 6 (1993), σ. 29-70.
 67. Μπαμπούνης Χαράλαμπος, Η Μοναστηριακή περιουσία το 1829, Αθήνα, Παπαζήσης, 2015.
 68. Μπαφούνης Γιάννης, Στατιστική και πλάνη είναι λέξεις συνώνυμοι… Η Ελληνική Στατιστική τον 19ο αιώνα. Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Παράρτημα του περιοδικού Μνήμων αρ. 14, 2006.
 69. ——— , Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός του έτους 1861, Εν Αθήναις 1862. Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Παράρτημα του Περιοδικού «Μνήμων» αρ. 7. Συνέκδοση με το Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 1991.
 70. Μπελιά Ελένη, «Μοναστηριακά Πελοποννήσου κατά την Καποδιστριακή Περίοδο», Πελοποννησιακά ΙΣΤ΄ (1985-1986), Φίλιον Δώρημα εις τον Τάσον Αθ. Γριτσόπουλο, Αθήνα, 1986, σ. 359-368.
 71. ——— , «Στατιστικά στοιχεία της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς κατά το 1828», Λακωνικαί Σπουδαί 5 (1980), σ. 60-117.
 72. ——— , «Στατιστικά του ελληνικού κράτους κατά το 1830», Μνημοσύνη 7 (1978-1979), σ. 291-319.
 73. ——— , «Στατιστικά στοιχεία της Λακωνίας κατά την Καποδιστριακήν περίοδον», Λακωνικαί Σπουδαί 3 (1977), σ. 417-448.
 74. Μπόμπου – Σταμάτη Βασιλική, «Συμβολὴ στην ιστορία της Καλαμάτας γύρω στα 1700», Πελοποννησιακά – Παράρτημα 5 (1978), Πρακτικά του Α΄ Τοπικού Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών, Καλαμάτα 2-4 Δεκ. 1977, σ. 259-277.
 75. Νικολάου B. Γιώργος, Μελέτες ιστορίας του πελοποννησιακού χώρου από τα μέσα του 17ου αιώνα έως τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους, Αθήνα, Ηρόδοτος, 2009.
 76. ——— , Εξισλαμισμοί στην Πελοπόννησο από τα μέσα του 17ου αιώνα έως το 1821, Αθήνα, Ηρόδοτος, 2006.
 77. ——— , «Ανέκδοτη ονομαστική απογραφή οικογενειών και ψυχών οικισμών της Λακωνίας της καποδιστριακής περιόδου: προβλήματα και πρώτη ανάλυση δεδομένων», Λακωνικαί Σπουδαί – Παράρτημα 13-14, (2006), Πρακτικά Β΄ Τοπικού Συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών, Ξηροκάμπι Λακωνίας, 28 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2004, Τόμος Β΄, σ. 183-210.
 78. Νιτσιάκος Β. – Κασίμης Χ. (επιμ.), Ο ορεινός χώρος της Βαλκανικής. Συγκρότηση και Μετασχηματισμοί, Αθήνα, Πλέθρον, 2000.
 79. Νουχάκης Εμμ. Ιωάννης, Ελληνική Χωρογραφία, Γεωγραφία, Ιστορία, Στατιστική Πληθυσμού και Αποστάσεων, Αθήνα, Κουσουλίνος, 1901.
 80. Ντόκος Κωνσταντίνος, «Η εν Πελοποννήσω εκκλησιαστ[ική] περιουσία κατά την περίοδον της Β΄ Ενετοκρατίας. Ανέκδοτα έγγραφα εκ των αρχείων της Ενετίας», Byzantinisch-neugriechische Jahrbucher 21 (1971-1974), σ. 43-168.
 81. ——— , Παναγόπουλος Γεώργιος, Το βενετικό κτηματολόγιο της Βοστίτσας, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1993.
 82. Παναγιωτόπουλος Αναστάσιος, Μεσαιωνικής Μεσσηνίας Ιστορικογεωγραφικά και Κοντοβουνίων Οικιστικά, Αθήνα, εκδ. Διον. Καράβια, 2007.
 83. Παναγιωτόπουλος Βασίλης, «Ακτές Διακοφτού και παραθαλάσσια Κορινθία» στο Γεωγραφική προσέγγιση από ψηλά. Σύγχρονα ελληνικά τοπία, Κωστής Χατζημιχάλης (επιμ.), Αθήνα, Μέλισσα, 2011, σ. 156-159.
 84. ——— , «Ο οικονομικός χώρος των Ελλήνων στα χρόνια της Οθωμανικής Κυριαρχίας» στο Πληθυσμοί και Οικισμοί του Ελληνικού Χώρου. Ιστορικά Μελετήματα, Τετράδια Εργασίας 18, Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2003, σ. 27-47.
 85. ——— , «H “αποχώρηση” πληθυσμών από την πεδιάδα στο βουνό στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ένας εξηγηματικός μύθος σύνθετων δημογραφικών φαινομένων» στο Ο Αγροτικός Κόσμος στον Μεσογειακό χώρο, Πρακτικά Συνεδρίου Ελληνογαλλικού Επιστημονικού και Τεχνικού Συνδέσμου (Αθήνα 4-7 Δεκ. 1984),Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 1988, σ. 203-205.
 86. ——— , Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου, 13ος-18ος αι. Αθήνα, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 1985.
 87. ——— , «Αγροτική έξοδος και σχηματισμός της εργατικής δύναμης στην ελληνική πόλη» στο Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας, Νεοελληνική Πόλη. Οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος. Αθήνα 26-28 Σεπτεμβρίου 1984, Ερμούπολη 29-30 Σεπτεμβρίου 1984, Τόμος Β΄, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 1985, σ. 521-531.
 88. ——— , «Προβλήματα δημογραφίας και γεωγραφίας του ελληνικού χώρου» στο Τετράδια Εργασίας 7, Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 1984, σ. 3-30.
 89. ——— , «Μέγεθος και σύνθεσης της οικογένειας στην Πελοπόννησο γύρω στα 1700», Τα Ιστορικά 1, τχ. 1 (Σεπτέμβριος 1983), σ. 5-18.
 90. ——— , «Η Βιομηχανική Επανάσταση στην Ελλάδα 1832-1871» στο Εκσυγχρονισμός και Βιομηχανική Επανάσταση στα Βαλκάνια τον 19ο Αιώνα, Αθήνα, Θεμέλιο, 1980, σ. 216-235.
 91. ——— , «Δημογραφικές εξελίξεις» στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ΄, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1975, σ. 152-158.
 92. ——— , «Από το Ναύπλιο στην Τριπολιτσά: η σημασία της μεταφοράς μιας περιφερειακής πρωτεύουσας τον 18ο αιώνα», Ερανιστής 11 (1974), σ. 41-56.
 93. Πανοπούλου Αγγελική, «Η Αργολική πεδιάδα στα τέλη του 17ου αιώνα. Λιβάδια και Υδάτινοι πόροι» στο Βενετία – Άργος Σημάδια της Βενετικής Παρουσίας στο Άργος και στην περιοχή του (Άργος, 11 Οκτωβρίου 2008), Χρύσα Μαλτέζου – Αγγελική Πανοπούλου (επιμ.), Αθήνα – Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας Δήμος Άργους, Συνέδρια – 14, 2010, σ. 201-214.
 94. ——— , Τσικνάκης Κώστας, «Ιστορική έρευνα της περιοχής του Αγίου Γεωργίου την περίοδο της δεύτερης βενετοκρατίας», στο Νεμέα. Διός και Διονύσου Χώρα Ερατεινή, Σταυρούλα Κουράκου-Δραγώνα (επιμ.),Αθήνα, Εκδόσεις του Φοίνικα 2001, σ. 115- 215.
 95. Πέππας Ιωάννης, Μεσαιωνικές σελίδες της Αργολίδος Αρκαδίας Κορινθίας Αττικής, Αθήνα, 1990.
 96. Παπανδρέου Γεώργιος, Καλαβρυτινή επετηρίς: ήτοι πραγματεία περί της ιστορικής των Καλαβρύτων επαρχίας, Αθήνα, Εκδ. Μιχαήλ Ι. Σαλιβέρος, 1906.
 97. Πετμεζάς Σωκράτης, «Χρονικό: Βενετικοί Χάρτες της Πελοποννήσου», Τα Ιστορικά 69 (2019), σ. 236-245.
 98. Πίκουλας Α. Γιάννης, Λεξικό των οικισμών της Πελοποννήσου, Αθήνα, HOROS, 2001.
 99. Πλουμίδης Γεώργιος, Γεωγραφία της ιστορίας του νεοελληνικού χώρου, Αθήνα, Δ.Ν. Καραβία, 1984.
 100. Πολίτης Γ. Νικόλαος, Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών και κοινοτήτων, Εκδιδόμεναι αποφάσει του υπουργείου των Εσωτερικών, Αθήνα, Τυπογραφείον Δημ. Μ. Δελή,
 101.  1920.
 102. Πρεβελάκης Γιώργος, «Για την ανάπτυξη της επιστήμης του χώρου στην Ελλάδα», Σύγχρονα Θέματα: τριμηνιαία έκδοση επιστημονικού προβληματισμού και παιδείας 1 (1978), σ. 55-62.
 103. Πρωτοψάλτης Γ. Ε. , «Περί του Πληθυσμού και της εγγείου κτήσεως εν Πελοποννήσω προ και μετά την Επανάστασιν 1821», Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά, 6 Αθήνα (1962), σ. 145-148.
 104. Ραγκαβής Ρ. Ιάκωβος, Τα Ελληνικά, ήτοι περιγραφή, Γεωγραφική, Ιστορική, Αρχαιολογική, και Στατιστική της Αρχαίας και της Νέας Ελλάδος, Τόμος Δεύτερος, Αθήνα, Εκ του Τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 1853.
 105. Ρέππας Χρήστος,«Γενική απογραφή του πληθυσμού του Ναυπλίου κατά το 1825», Μνημοσύνη 9 (1982-1984), σ. 261-349.
 106. Σιδηρόπουλος Γιώργος, «Σημειολογική απεικόνιση των γεωγραφικών ορίων στο χρόνο» (χορηγήθηκε ψηφιακό αντίγραφο από τον συγγραφέα).
 107. Σαΐτας Γιάννης, Το έργο της Γαλλικής Επιστημονικής Αποστολής του Μοριά 1829-1838, Β΄ Μέρος Τμήμα Αρχαιολογίας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Γλυπτικής, Επιγραφών, Αθήνα, Μέλισσα, 2017.
 108. ——— , Το έργο της Γαλλικής Επιστημονικής Αποστολής του Μοριά 1829-1838, Α΄ Μέρος Τμήμα Φυσικών επιστημών, Αθήνα, Μέλισσα, 2011.
 109. ——— , «Η Γαλλική Αποστολή. Η Επιστημονική Εξερεύνηση του Μοριά, 1829-1830» στο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, Η Ελληνική Επανάσταση 1821-1832. Ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας και η ίδρυση του ελληνικού κράτους, Τόμος 3ος, Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2003, σ. 389-404.
 110. Σακελλαρίου Μιχαήλ, Η απόβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο καταλύτης για την αποδιοργάνωση της Ελληνικής Επανάστασης 24 Φεβρουαρίου – 23 Μαΐου 1825, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2016.
 111.  ——— , Η Πελοπόννησος κατά την δευτέραν Τουρκοκρατίαν, Αθήνα, Ερμής, 22012.
 112. Σταματάκης Δ. Ιωάννης, Πίναξ Χωρογραφικός της Ελλάδος. Περιέχων τα Ονόματα, τας Αποστάσεις και τον Πληθυσμό των Δήμων, Πόλεων, Κωμοπόλεων και Χωρίων, Αθήνα, Εκ του Τυπογραφείου Γ. Βλασσαρίδου, 1846.
 113. Σταματελάτος Μιχαήλ, Επίτομο Γεωγραφικό Λεξικό της Ελλάδος, Αθήνα, Ερμής, 2006.
 114. Τζώρτζης Δ. Αθανάσιος, Ιστορικό λεξικό της επαρχίας Καλαβρύτων: χωριά, οικισμοί, τοπωνύμια, ιστορία, λαογραφία, 7 τόμοι, Αθήνα, 2014-2016.
 115. Τόλης Βαγγέλης, Δημογραφικές όψεις του Πόρου (19ος αιώνας), αδημ. διδ. διατρ., Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2012.
 116. Τόλιας Γιώργος,«Χώρος και Ιστορία. Αρχαιοδιφικές και Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις της Γεωγραφίας, 19ος – 20ός αι»στο Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1832-2002, Τόμος Β΄, Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης – Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2004, σ. 77-120.
 117. Τόμπρος Νίκος, «Παρόδιοι σταθμοί και μοναστηριακά σύνολα στον Μοριά την οθωμανική περίοδο: Χώροι φιλοξενίας και προστασίας των ταξιδιωτών» Θεολογία 89 (2018), σ. 129-162.
 118. Τριαντάφυλλου Κώστας,Ιστορικόν Λεξικόν των Πατρών, Τόμος Α΄, Πάτρα, Εκδ. Τυπογραφείο Πέτρου Χρ. Κούλη, 1995.
 119.  ——— , «H Μικρομάνη υπὸ τον βοεβόδαν των Πατρών», Πελοποννησιακά – Παράρτημα 5 (1978), Πρακτικά του Α΄ Τοπικού Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών, Καλαμάτα 2-4 Δεκ. 1977, σ. 157-160.
 120. Τρικούπης Σπυρίδων, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Τόμος Β΄, Λονδίνο, Εκ της εν τη Αυλή του Ερυθρού Λέοντος Τυπογραφία Ταϋλόρου και Φραγκίσκου, 1861
 121. Φραντζής Αμβρόσιος, Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος, Τόμος Δ΄, Αθήνα, Εκ Τυπογραφίας Κ. Ράλλη, 1841.
 122.  ——— , Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος, Τόμος Γ΄, Αθήνα, Εκ Τυπογραφίας Κ. Ράλλη, 1841.
 123.  ——— , Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος, Τόμος Β΄, Αθήνα, Εκ της Τυπογραφίας Η Βιτώρια του Κωνστ. Καστόρχη και Συντροφίας, 1839.
 124.  ——— , Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος, Τόμος Α΄, Αθήνα, Εκ της Τυπογραφίας Η Βιτώρια του Κωνστ. Καστόρχη και Συντροφίας, 1839.
 125. Φωτόπουλος Αθανάσιος, «Στατιστικές ειδήσεις περί Αλαγονίας (1828)», Λακωνικαί Σπουδαί 11 (1992), σ. 581-594.
 126. Χουλιαράκης Μιχαήλ, Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθυσμιακή Εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971, Τόμος Α’, Μέρος I, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1973.
 127. Ψυχογιός Δημήτρης, Παπαπέτρου Γεωργίου, «Οι μετακινήσεις των νομάδων κτηνοτρόφων», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 53 (1984), σ. 3-24.
 128. Alexander C. John, “Conquest and assimilation: Urban and rural real estate in the town of Tripolitsa, 1698-1716”, Archivum Ottomanicum 23 (2005-06), σ. 29-46.
 129. Anderson Rufus, Observations upon the Peloponnesus and Greek Islands made in 1829, Boston, Published by Crocker and Brewster, 47, Washington Street, 1830.
 130. Andrews Kevin, Castles of the Morea (Rev. ed.), Athens, ASCSA, 2006.
 131. Bodenhamer David, “Beyond GIS: Geospatial Technologies and the Future of History” in History and GIS, Epistemologies, Considerations and Reflections, Alexander Von Lünen and Charles Travis (eds.), London – New York: Springer 2013, σ. 1-13.
 132. Bodenhamer David, Corrigan John and Harris Trevor (eds.), The Spatial Humanities: GIS and the Future of Humanities Scholarship, Bloomington, Indiana University Press, 2010.
 133. Bory de Saint-Vincent, Jean-Baptiste-Geneviève-Marcellin, Relation du voyage de la Commission Scientifique de Morée dans le Péloponnèse, les Cyclades et l’Attique, vol. Ι, Paris-Strasbourg, A la librairie de F. G. Levrault, 1836.
 134. ——— , Relation du voyage de la Commission Scientifique de Morée dans le Péloponnèse, les Cyclades et l’Attique, vol. ΙΙ, Paris-Strasbourg, A la librairie de F. G. Levrault, 1837-1838.
 135. Braudel Fernand, Η Μεσόγειος και ο Μεσογειακός κόσμος την εποχή του Φιλίππου Β΄ της Ισπανίας, Ο ρόλος του περίγυρου, Τόμος Α΄, μετάφραση Κλαίρη Μιτσοτάκη (μτφρ), Αθήνα, ΜΙΕΤ, 20052.
 136. Curtis R. Daniel, Coping with Crisis: The resilience and the Vulnerability of Pre-Industrial Settlements, London and New York, 2016.
 137. Gardikas Katerina, Landscapes of disease: malaria in modern Greece. Budapest and New York, Central European University Press, 2018.
 138. Georgacas J. Demetrius, McDonald A. William, Place names of Southwest Peloponnesus, Register and Indexes, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1967.
 139. Ilieva Aneta, “The Mountain in the geographical and cultural space of the peloponnese during the middle Ages (Before the Tourkokratia)”, Ιστορικογεωγραφικά 3 Γιάννενα – Θεσσαλονίκη 1991, σ. 9-24.
 140. Kotzageorgis Phokion, “Ottoman tax registers and geo-history”, Ιστορικογεωγραφικά / Historicogeographica 16-17 (2018), σ. 17-29.
 141. Liakopoulos C. Georgios, The Early Ottoman Peloponnese. A study in the light of an annotated edition Princeps of the TT10-1/4662 Ottoman Taxation Cadastre, London Gingko Library, 2020.
 142. McNeill R. John, The Mountains of the Mediterranean World. An Environmental History, New York, Cambridge University Press, 1992.
 143. Petmezas Socrates, “Land Tenure and Land Settlement in Vostizza from Ottoman to Venetian Rule: G.I.S Mapping of the Venetian Cadastro of 1700” in Ottoman Rural Societies and Economies: Halcyon Days in Crete VII: a Symposium Held in Rethymno 13-15 January 2012, Elias Kolovos (ed.), Rethymno, Crete University Press, 2015, σ. 434-447.
 144. Pylia Martha, «Les notables moréotes, fin du XVIIIe début du XIX siècle: fonctions et comportements», Volume I-II, PhD diss. Université de Paris I – Panthéon Sorbonne, 2001.
 145. Shariat-Panahi Taghi Seyyed Mohammad (ed.), Ottoman Corinthia, University of Thessaly Press 2015.
 146. Siriol Davies, “Venetian Corinth in 1700: the letters of Argirò Besagni”, Θησαυρίσματα 32 (2002), σ. 235-250
 147. Sivignon Michel, «Ο Γεωγραφικός Υπερκαθορισμός» στο Ελληνική Οικονομική Ιστορία ΙΕ΄ – ΙΘ΄ Αιώνας, Τόμος Πρώτος, Σπύρος Ασδραχάς με τη συνεργασία των Ν.Ε Καραπιδάκη, Όλγας Κατσιαρδή-Hering, Ευτυχίας Δ. Λιάτα, Άννας Ματθαίου, Michel Sivignon, Traian Stoianovich, Αθήνα, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2003, σ. 47-69.
 148. Stéphanos Clon, La Grèce au point de vue naturel, ethnologique, anthropologique, démographique et médical, Paris, G. Masson, 1884.
 149. Syrett-Frangakis Elena and Wagstaff Malcolm, “The Height Zonation of Population in the Morea, c.1830”, The Annual of the British School Archaeology at Athens, 87 (1992), σ. 439-446.
 150. ——— , “Settlement Pattern Change in the Morea (Peloponnisos), c. A.D. 1700-1830”, Byzantine and Modern Greek Studies 22 (1987), σ. 163-192.
 151. Tabak Faruk, The Waning of the Mediterranean, 1550-1870. A Geohistorical Approach. Baltimore, John Hopkins University Press, 2008.
 152. Vacalopoulos Apostolos, «La retraite des populations grecques vers des régions éloignées et montagneuses pendant la domination turque», Balkan Studies 4 (1963), σ. 265-276.
 153. Wagstaff Malcolm, “War and Settlement Desertion in the Morea, 1685-1830”, Transactions of the Institute of British Geographers, Vol. 3, No. 3, Settlement and Conflict in the Mediterranean World (1978), σ. 295-308.
 154. Weiberg Erika et al., «The socio-environmental history of the Peloponnese during the Holocene: Towards an integrated understanding of the past», Quaternary Science Reviews 136 (2016), σ. 40-65.
 155. Zarinebaf Fariba, Bennet John, Davis Jack, A Historical and Economic Geography of Ottoman Greece. The Southwestern Morea in the 18th Century, Athens: The American School of Classical Studies, 2005.